Ontwerpgids Modulair Bouwen

Ontwerpgids Modulair Bouwen

Ontwerpgids Modulair bouwen

Siniat en Promat in de houtskeletbouw. De kennis en ervaringen van de reeds lang bestaande en aparte toepassingen in vezelcement-, gips-, en calsiumsilicaatplaten, worden nu toegepast in nieuwe en innovatieve skeletconcepten. Zowel Siniat als Promat bieden hiermee een antwoord op het multidisciplinaire bouwtechnische vraagstuk, alsmede systeemgaranties op de prestaties van de bouwdelen van skeletbouw.

De droogbouwoplossingen en –concepten bieden architecten en bouwheren beslissende voordelen. Afhankelijk van concept en ontwerp, kan skeletbouw op budgettair vlak de kosten aanzienlijk reduceren in vergelijking met het traditioneel bouwen.

Siniat en Promat hebben tevens een trekkende rol gespeeld bij het IWT onderzoeksproject ‘DO-IT Houtbouw’2. De stand van techniek en kennis is op vandaag van die aard dat er voor de belangrijkste bouwdelen complete oplossingen voor skeletbouw kunnen aangeboden worden.

Zowel de Siniat- als Promat-systemen werden uitvoerig berekend of getest en gecertificeerd voor brandveiligheid, akoestisch comfort, thermische isolatiewaarden en bouwfysische eigenschappen.

Principieel is de droogbouwoplossing opgebouwd uit vezelcementplaten, die vooral interessant zijn voor de buitenschil van een houtskeletwand, of als structurele plaat bij vloeren, en uit een ruim gamma aan plaatmaterialen (gipskartonproducten, vezelversterkte gipsplaten, calsiumsilicaatplaten, …) voor de bekleding van de binnenschil.

Naast de nieuwbouwprojecten waarin de Siniat- en Promat-skeletbouwoplossingen werden toegepast, zijn er ook reeds een heel aantal renovatie-, herontwikkelings-, en reconversieprojecten uitgevoerd.

Daarbij worden doorgaans enkel de gevels uitgevoerd. Men bewaart de bestaande betonnen structuur en de ruimte tussen de palen en vloerplaten wordt gedicht. Dit kan gebeuren volgens het principe van invulelementen of vliesgevels. Daarnaast kunnen Siniat en Promat aanvullende systemen aanbieden voor scheidingswanden, plafonds, en andere passieve brandbeveiliging, zodat totaaloplossingen voor projecten kunnen aangeboden worden.

Innovatieve, slimme en efficiënte oplossingen

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar