Hoe garandeer je een goede akoestiek in huis? Hou rekening met de aansluitende constucties

Slaapkamer waarin Siniat dB wordt gebruikt

Als toonaangevend fabrikant van producten en systemen voor het afwerken van wanden en plafonds, spreekt het voor zich dat Siniat veel aandacht besteedt aan akoestisch performante systemen. Akoestiek is immers een complexe materie, met veel factoren waar rekening mee dient gehouden te worden. Met LaDura Premium en Siniat dB voorziet Siniat twee gipsplaten die als kamer-en woningscheidende wand gebruikt kunnen worden en die een optimaal akoestisch comfort mogelijk maken.

Meer nog dan andere segmenten van het bouwgebeuren is akoestiek onderhevig aan heel wat belangrijke impactfactoren. De architect, bouwheer of installateur doen er dan ook goed aan om in een vroeg stadium met deze aspecten rekening te houden. Davy Vennekens, First Line Manager bij Siniat, schetst het met een voorbeeld: “Je kan kiezen voor de akoestisch meest performante wand, maar je doet alle inspanningen teniet als er nadien een standaard houten deur, met een veel lagere akoestische performantie, in wordt geplaatst. Hetzelfde geldt wanneer het plafond dat over de wand heen loopt niet geïsoleerd is. We houden dus niet alleen rekening met de wand op zich, maar ook met onder meer de vloer- en plafondopbouw, de deuren en de flankerende wanden.” In akoestiek telt bovendien elke decibel. “Een oor werkt niet lineair, maar logaritimisch. Een verschil van 3 dB komt zo overeen met een halvering of verdubbeling van het geluid”, legt Vennekens uit.

Trillingen stoppen

Om de akoestische performantie van een scheidingswand te verhogen, kijkt Siniat naar de manier waarop een gipskartonwand is opgebouwd. Vennekens: “Luchtgeluid is een opeenvolging van drukverschillen rond de atmosferische druk, wat trillingen in de scheidingswand veroorzaakt. De mate waarin we voorkomen dat deze trillingen zich voortplanten naar de andere zijde van de wand bepaalt de akoestische demping.”

Zo speelt het gewicht van de beplating een belangrijke rol. “Een zware plaat is beter dan een lichtere, maar ook de stijfheid dienst in acht genomen te worden: denk maar aan het enorme lawaai als je met je vlakke hand op een stalen plaat klopt. Dat heeft te maken met de stijfheid van staal. Siniat heeft zijn akoestisch performante platen geoptimaliseerd om hier zo goed mogelijk aan te beantwoorden”, aldus Vennekens.

Daarnaast is het van groot belang dat de lichte scheidingswand gedeeltelijk gevuld wordt met isolatie. “Belangrijk aandachtspunt: niet gelijk welk isolatiemateriaal”, merkt Vennekens op. “Als je een stijf isolatiemateriaal gebruikt, zal het eindresultaat soms zelfs nog slechter zijn. Je moet kiezen voor een soepel isolatiemateriaal, zoals rotswol of glaswol. Ook spouwvulling heeft een impact, maar minder dan je zou verwachten. De eerste centimeter is de belangrijkste. Siniat gebruikt als vuistregel dat 80 procent spouwvulling het optimale resultaat geeft.“

Vennekens: “Tot slot dragen houten stijlen de trillingen veel makkelijker over dan metalen profielen. Een akoestisch performante wand dient dan ook steeds opgebouwd te worden bij middel van CW-profielen.”

LaDura Premium en Siniat dB

Siniat heeft al deze ervaringen uit wetenschap en de praktijk geïntegreerd in twee akoestisch performante gipsplaten. Enerzijds is er LaDura Premium, een plaat die al lang deel uitmaakt van het Siniat-assortiment. “Dit is een alles-in-één-plaat: ze heeft een zeer goede weerstand tegen vocht, een verhoogde uittrekwaarde voor hollewandpluggen, en een verhoogde brandweerstand.”

Om tegemoet te komen aan klanten die wel een akoestisch goed scorend materiaal zoeken maar beperkte bijkomende eisen stellen aan de plaat, is er nu ook de Siniat dB gipsplaat. Vennekens: “Deze heeft dezelfde akoestische weerstand als LaDura Premium en is ook stootvast, maar beschikt niet over de andere eigenschappen.”

Een grote troef van de Siniat-systemen is dat ze onafhankelijk van een speciaal profiel toegepast kunnen worden. “Wij hebben de beplating zo geoptimaliseerd dat het gebruik van een speciaal, akoestisch profiel niet nodig is om hoge akoestische performanties te halen, maar dat het gebruik van standaard CW-profielen volstaat”, besluit Vennekens.

©Filip Van der Elst

Innovatieve, slimme en efficiënte oplossingen

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar