Ga naar:

X-RAY PROTECT

Ruimten met apparatuur die röntgenstraling afgeven, moeten beveiligd zijn om de straling niet naar de aangrenzende ruimtes te laten doordringen. De eenvoudigste manier om deze ruimtes af te schermen, is door gipsartonplaten met lood toe te passen.