Museum De Fundatie Zwolle

Zwolle, Pays-Bas
Ga naar:

Gegevens & uitdagingen

  • Sector: Ontspannigsruimtes
  • Projectwaarde: € 5 M
  • Klant: Museum De Fundatie, Zwolle
  • Architect: Bierman Henket Architecten
  • Aannemer: BAM Utiliteitsbouw
  • Onderaannemer: Griemink Klazienaveen BV
  • Afgerond: 1/3/2015

Het neo-classistische museumgebouw uit 1840 herbergt sinds 2004 de collecties van het museum. De spectaculaire uitbreiding, ook wel 'Art cloud' genoemd, omvat twee open tentoonstellingsvloeren van samen 1000 m². De totale capaciteit van het museum is daardoor verdubbeld. Kenmerkend voor het gebouw is de ronde vorm, waarbij voor de wandafwerking gebruik gemaakt werd van buigzame Siniat gipskartonplaten. Volgens het montagebedrijf stak Siniat er bovenuit door hun intensieve technische ondersteuning.

Installatiefase

Duurzaamheid, zowel wat betreft de gebruikte materialen als het bouwproces, waren een sleutelelement bij het verbouwen van dit museum. De Siniat-gipskartonplaat beantwoordt aan deze nagestreefde duurzaamheid. Niet alleen moesten de platen slechts 50 km vervoerd worden vanuit hun productie locatie in Delfzijl, ze werden ook vervaardigd uit 100% gips en karton, dat oneindig recycleerbaar is.

170 jaar oud

Het verbouwen van gebouwen met dergelijke leeftijd brengt uitdagingen met zich mee. Niet in het minst omdat de draagconstructie -acht stalen kolommen op eigen fundering- dwars door het bestaande gebouw loopt.

Renovatie en transformatie

Oud en nieuw zijn hier mooi samengebracht. Op zorgvuldige wijze werd een evenwicht tussen traditie en moderniteit gecreëerd. Het resultaat is een duurzaam gebouw met een minimale ecologische footprint dat generaties lang bruikbaar en mooi is.

"De wandafwerking van de gebogen volumes werd gerealiseerd met buigzame Siniat gipskartonplaten. Siniat stak er bovenuit door hun intensieve technische ondersteuning."

André Griemink, directeurGriemink Klazienaveen

Resultaten

Lokale impact

"Een topcollectie beeldende kunst en aansprekende tentoonstellingen brengen in een kwalitatief hoogwaardig gebouw, dat was onze doelstelling."

Biermanhenket
Architectes