Brandwerendheid bij constructies met gipslaten

Auteur Siniat Datum 16/10/2017

brandwerendheid
gipsplaat

BRANDWERENDHEID BIJ CONSTRUCTIES MET GIPSPLATEN

Van alle prestatievereisten voor een gebouw is de veiligheid van de bewoners de allerbelangrijkste. De bewoners moeten beschermd worden en moeten een veilige vluchtroute hebben in geval van brand. Door in een gebouw de juiste producten te installeren, volgens de voorschriften, voorkomt u dat een brand uitslaat en zorgt u ervoor dat de omvang van de brand onder controle blijft, voordat brandweermannen of mechanische systemen de brand onder controle krijgen en blussen.

Gips heeft een uniek gedrag wanneer het in contact komt met vuur, aangezien het van nature een brandvertragende stof is. Wanneer gipsplaten blootgesteld worden aan vuur, geven ze water vrij in de vorm van waterdamp. Ze zijn niet ontvlambaar. Bovenop de natuurlijke voordelen van gips, hebben we een aantal oplossingen ontwikkeld met bijkomende additieven die voor een nog grotere brandweerstand zorgen.

BEHEERSEN VAN EEN BRAND IN EEN GEBOUW: BRANDGEDRAG VS. BRANDWEERSTAND

Brandbeveiligingsoplossingen moeten een brand op diverse manieren onder controle kunnen houden en kunnen beheersen. Bij het ontwerpen van onze brandbeveiligingsoplossingen houden onze experts rekening met de verschillende vereisten en voorschriften waaraan het uiteindelijke product moet voldoen. De oplossingen die in een gebouw geplaatst worden, moeten beschikken over twee kenmerken:

 1. brandgedrag, om de groei van het vuur te vertragen tijdens de eerste fases.
 2. brandweerstand, om te verhinderen dat een brand zich in een gebouw verspreidt of om dat verspreidingsproces te vertragen (zie ook ‘beheersen van een brand in een gebouw’).

Brandgedrag

Brandgedrag heeft te maken met de ontvlambaarheid en de ontbrandbaarheid van een bepaald materiaal, en hoe het bijdraagt tot de ontwikkeling en de verspreiding van vuur.

De resultaten van de brandgedragstest worden ingedeeld volgens de Europese norm EN 13501-1. De volgende aspecten worden gemeten:

 • De ontvlambaarheid van het materiaal. Ontbrandtijd, brandvoortplanting en energiebijdrage worden getest en krijgen een score van A1 tot F, waarbij A1 het hoogste niet-ontvlambare niveau is.
 • De mate van rookontwikkeling is belangrijk om de mensen in het gebouw te kunnen evacueren en om de brandweermannen hun werk te laten doen. De prestaties worden gerangschikt van S1 tot S3.
 • De vorming van brandende druppels, om bijkomende vuurhaarden te vermijden en om brandweermannen te beschermen. Druppels worden ingedeeld van d0 tot d2.

Brandweerstand

Oplossingen die brandwerend zijn, helpen de groei en verspreiding van vuur in een gebouw onder controle te houden. Ze bieden de mensen in het gebouw een vluchtweg en zorgen ervoor dat de brandweermannen het vuur kunnen doven.

De resultaten van brandtests worden uitgedrukt in tijd, bijvoorbeeld 30 of 60 minuten. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen dragende en niet-dragende elementen. Niet-dragende oplossingen hebben een testresultaat voor Integriteit (E) en Thermische Isolatie (I), terwijl dragende oplossingen een resultaat hebben voor Draagcapaciteit (R).

Een niet-dragend element heeft een EI-tijdsresultaat en een dragend element heeft een REI-resultaat. Het is belangrijk te weten dat een niet-dragend element met 60 minuten brandweerstand (EI60) wellicht geen dragend resultaat (REI60) van dezelfde tijd zal hebben.

Bij het testen van de Draagcapaciteit (R), Integriteit (E) en Isolatie (I) wordt rekening gehouden met het volgende:

Draagcapaciteit (R)
De draagcapaciteit is de capaciteit van de oplossing om te weerstaan aan specifieke mechanische acties tijdens blootstelling aan vuur zonder verlies van structurele stabiliteit. De criteria die gebruikt worden om het verlies van stabiliteit te bepalen, zijn onder meer de graad van vervorming, en bepalen een maximumgrens voor de werkelijke vervorming.

Integriteit (E)
Integriteit is de capaciteit van de scheidende oplossing om blootstelling aan vuur langs één kant te verdragen zonder dat de brand overslaat naar de andere kant. De integriteit wordt op 3 aspecten getest:
 • scheuren of openingen groter dan de gegeven afmetingen
 • ontvlamming van katoenweefsel aan de niet-brandende zijde
 • aanhoudende vlammen langs de niet-brandende zijde

Isolatie (I)
Thermische isolatie is de capaciteit van de oplossing om de temperatuurstijging aan de niet-brandende kant onder een bepaald niveau te houden. Zo garandeert men dat de niet-brandende kant of de aangrenzende materialen niet zullen ontvlammen door het vuur.

NALEVING WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Local copy, what are the requirements in each sector

ONZE EXPERTISE

In ons internationale R&D-centrum ontwikkelen we brandbeveiligingsoplossingen die een nauwkeurig evenwicht tussen gips en brandwerende additieven bevatten om de vereiste prestatieniveaus te bereiken. Met de steun van ons zusterbedrijf Promat, de marktleider in passieve brandbeveiliging en krachtige isolatie, hebben onze experts een aantal brandbeveiligingsoplossingen ontwikkeld die voldoen aan de vereisten van diverse toepassingen.

Onze producten worden intern getest in ons technisch ontwikkelingscentrum te Avignon, Frankrijk, en indien nodig in het onderzoeks- en technologisch centrum van Promat in België. Eens we de uiteindelijke oplossing ontwikkeld hebben, schakelen we onafhankelijk gemachtigde derde partijen in om de nodige certificering te behalen.

BRANDWERENDE SYSTEMEN VINDEN

(To be filled out with system categories with fire-resistance properties as per local offer)

PRAKTISCH ADVIES

Op basis van onze expertise ontwikkelden we diverse brandbeveiligingsoplossingen om tegemoet te komen aan verschillende omgevingen en voorschriften. Wanneer u het juiste systeem voor uw gebouw kiest, moet u rekening houden met de volgende factoren:

 • Kies het juiste niveau van stijfheid van de scheidingswand in functie van de constructiehoogte. Als oplossingen blootgesteld worden aan vuur, zullen de metal studs uitzetten en zal tegelijk het temperatuurverschil in de flens tussen de warme en koude kant ervoor zorgen dat de scheidingswand buigt. Indien er geen opening wordt voorzien tijdens de installatie, zal de constructie nog sterker buigen en zal de spanning op de scheidingswand vergoten, waardoor de platen minder stevig worden. Als de studs dus correct geplaatst worden met een opening, zal het systeem gegarandeerd beter presteren.
 • De naden tussen de platen kunnen een van de eerste zwakke plekken zijn bij brand. Let er dus op dat de verticale en horizontale naden langs beide kanten van de scheidingswand geschrankt zijn.
 • Het gebruik van isolatie in het systeem kan een schadelijk of net een gunstig effect hebben, afhankelijk van welk type isolatiemateriaal wordt gebruikt in combinatie met het systeemtype. Daarom is het uitermate belangrijk om de specificaties in het technisch dossier zeer nauwkeurig te volgen.

Brandwerende systemen werken enkel wanneer ze juist geïnstalleerd werden. De lokale technische teams van Siniat bieden technische hulp aan onze klanten zodat zij de verschillende elementen van elke oplossing correct kunnen monteren. Door een foute montage kunnen de prestaties verminderen. We werken daarom samen met onze installateurs om te garanderen dat ze de juiste kennis hebben die nodig is om het werk uit te voeren volgens de vereiste norm.

Neem contact op met ons technisch team als u twijfels hebt.

KNOWLEDGE CENTRE BUILDING BLOCK WITH LINKS TO LOCAL CONTENT (DOCUMENTATION, CASE STUDIES, SYSTEM SELECTOR, OTHER THEMATIC PAGES)